szkolnyBIP zgodny z WCAG 2.1

ZAMÓWIENIE tel. 34 377 06 74 / 572 742 567

E-mail: e-mail: biuro@szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 25 lipca 2024

Podstawowa zawartość strony BIP

„§ 9. 1. Strony podmiotowe BIP prowadzone są w formie odrębnych stron WWW.

2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, posiada własną stronę WWW, stronę podmiotową BIP utworzoną przez ten podmiot wydziela się z tej strony, poprzez umieszczenie na stronie głównej WWW linku zawierającego logo BIP, umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP.

3. Strona WWW podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia.”

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest niezbędne dla funkcjonowania Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MSWiA z 18 stycznia 2007 r. w sprawie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu (dystrybuowana przez Szkolnastrona.pl) składa się z kilku podstawowych elementów (zgodnie z rozporządzeniem):

1. Menu górnego (na samej górze strony) zawierającego odsyłacz do strony głównej BIP pod adresem www.bip.gov.pl, ustawienia ułatwiające dla osób niepełnosprawnych, wyszukiwarkę, statystykę odwiedzin oraz dane podmiotu prowadzącego BIP.

2. Menu nawigacji (poniżej Menu górnego) wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie, tzw. "ścieżki okruszków" znajdującej się po frazie "jesteś tutaj:". Po kliknięciu w link "strona główna" w tym menu powoduje powrót do strony głównej BIP podmiotu.

3. Menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony, w tym do Spisu Podmiotów.

4. Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się dane podmiotów, artykuły, treści dokumentów i ogłoszeń itp.

5. Menu dolnego (na dole strony) zawierającego Instrukcję korzystania z BIP, Oświadczenie o dostępności strony BIP, informację o Redakcji BIP, Kontakt oraz Mapę Strony.

Podstawowym przeznaczeniem strony BIP jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP.

Zamieszczone na stronie dane podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP oraz artykuły opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli:

1. tytułem zasobu,

2. czasem wytworzenia zasobu,

3. tożsamością osoby wytwarzającej zasób,

4. tożsamością osoby odpowiadającej treść zasobu,

5. rejestrem wprowadzonych zmian,

6. statystyką wyświetleń zasobu.

Aby zapoznać się z informacjami w Biuletynie Informacji Publicznej należy kliknąć w odpowiedni link w menu przedmiotowym lub podmiotowym. Do precyzyjnego wyszukiwania informacji służy Wyszukiwarka znajdująca się w górnej części serwisu. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy wpisać w pole edycyjne szukaną frazę i nacisnąć przycisk "szukaj". Aby skorzystać z opcji rozszerzonych wyszukiwarki należy kliknąć "wyszukiwanie zaawansowane".

Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:

 • swój status prawny lub formę prawną,

 • przedmiot działania i kompetencje,

 • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,

 • majątek, którym dysponuje,

 • tryb działania,

 • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,

 • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Strona BIP podmiotu musi zawierać również adres redakcji strony podmiotowej BIP oraz imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP.

Dodatkowe elementy

Szkolnybip.pl jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i spełnia postulat e-Dostępności stron biuletynu. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (PC, PDA, Pocket PC, telefony komórkowe) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki internetowe)

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • XHTML 1.0 Transitional
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)
 • oraz Section 508

Spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej

Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 (pełny test deklaracji PDF w załączniku)

Inicjatywa i2010

ONZ:

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla niewidomych Window-Eyes i JAWS

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Aby zmienić kontrast serwisu należy kliknąć ikonkę "zmiana kontrastu". Aby zmienić wielkość czcionki należy kliknąć ikonki "czcionka duża" lub "czcionka średnia". Aby powrócić do ustawień fabrycznych należy wybrać ikonkę "ustawienia domyślne".

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Metryczka

Wytworzono:2011-11-30 00:00przez: Administrator
Opublikowano:2011-11-30 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: szkolnyBIP zgodny z WCAG 2.1
Odwiedziny:93404

 • Brak wpisów.