szkolnyBIP zgodny z WCAG 2.1

ZAMÓWIENIE tel. 34 377 06 74 / 572 742 567

E-mail: e-mail: biuro@szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 25 lipca 2024

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Zamów BIP zgodny z WCAG 2.1 dla szkoły lub przedszkola

2019-05-10

Dla zainteresowanych placówek istnieje możliwość zamówienia tylko pakietu szkolnyBIP zgodny z WCAG 2.1 w korzystnej cenie.Kupując dowolny pakiet szkolnastrona.pl - BIP otrzymujesz GRATIS!

Każda szkoła ma obowiązek prowadzenia biuletynu informacji publicznej placówki.


W BIP zamieszcza się m.in. informacje o organach i osobach sprawujących funkcje, o tym kiedy prowadzona jest rekrutacja nauczycieli oraz statut szkoły.

Dystrybuowana przez nas Strona Biuletynu Informacji Publicznej placówki pod adresem www.szkolnybip.pl jest pierwszym w Polsce systemem spełniającym wymagania Unii Europejskiej dotyczące dostępności serwisów administracji publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Zadbaliśmy o to, aby nasz szkolnyBIP był zgodny ze standardami WCAG 2.1, prosty w obsłudze i zawsze pod ręką.Nasz szkolnyBIP przy zakupie strony przez Klienta jest zupełnie bezpłatny.Dla placówek zainteresowanych zakupem wyłącznie BIPu istnieje możliwość zamówienia tylko pakietu BIP, na który składają się:

  • strona BIP z systemem zarządzania treścią do samodzielnej aktualizacji w szablonie szkolnybip.pl
  • roczna licencja na użytkowanie
  • serwer o powierzchni dyskowej 1 GB
  • deklaracja dostępności w cenie

 


Kwota abonamentu rocznego wynosi wówczas 369 PLN brutto (w tym 23%VAT) + jednorazowa opłata aktywacyjna 59 PLN brutto (w tym 23%VAT).

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. Na życzenie udostępniamy demo strony BIP.


Zamówienia można składać e-mailem:


pawel.gabrys@szkolnastrona.pl


lub telefonicznie: 34 377 06 74 lub 572 742 567
Czytaj więcej o: Zamów BIP zgodny z WCAG 2.1 dla szkoły lub przedszkola

DYREKTYWA PARLEMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego

2017-02-20

26 października 2016 Parlament Europejski przyjął dyrektywę o dostępności publicznych stron internetowych i aplikacji mobilnych. Czekamy na publikację dokumentu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej publikacji. Na jej wdrożenie państwa mają 21 miesięcy. Dokument dotyczy wszystkich stron www i aplikacji instytucji publicznych. Instytucje publiczne definiowane są tak samo jak w prawie zamówień publicznych.

Czytaj więcej o: DYREKTYWA PARLEMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

2017-02-19

Od 1 czerwca 2015 roku obowiązuje Rozporządzenie o KRI, które ukazało się w Dzienniku Ustaw 16 maja 2012 r. ustanawiające Krajowe Ramy Interoperacyjności, stanowiące ważny krok do uporządkowania rządowej infrastruktury informatycznej.

Rozporządzenie określa przede wszystkim

    minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
    minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

Dostosowanie polskiego prawa do światowych standardów to pierwszy krok na drodze do wkluczenia do społeczności internetowej osób niepełnosprawnych, starszych i niezamożnych.

Rozporządzenie zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne czyli m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policję, straż, szpitale i wiele innych organizacji do dostosowania serwisów www do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) uznanego w większości krajów Europy.
Każdy nowo powstały serwis będzie musiał być dostosowany już na etapie jego tworzenia a każda większa modernizacja będzie musiała być przeprowadzona zgodnie z regułami dostępności. Twórcy serwisów i administratorzy będą musieli zwracać uwagę na odpowiednią jakość czcionki, kontrast strony, opisy elementów graficznych, opisy pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy i wiele innych elementów zawartych w wytycznych WCAG.

Czytaj więcej o: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

Dlaczego szkoła musi mieć BIP?

2011-11-30

Potrzebny, konieczny, wymagany, obowiązkowy? Jakie instytucje są zobowiązane publikować informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej? Jakie cechy są charakterystyczne dla tego rodzaju publikacji internetowej? Jakie dokumenty regulują tę kwestię i jakie konsekwencje grożą za nieposiadanie Biuletynu?

Z pewnością dostawali już Państwo niejednokrotnie informacje o konieczności posiadania przez podmioty budżetowe, w tym także szkoły i przedszkola, Biuletynu Informacji Publicznej, który nakłada ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wraz z rozporządzeniem MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) i dotkliwych konsekwencjach niewywiązania się z tego obowiązku. I nie można się z tym nie zgodzić. Szkoły i przedszkola publiczne są bez wątpienia jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego i tym samym zobowiązane są do publikowania w Internecie swoich stron BIP. Mówi o tym art. 4 pkt. 4 Ustawy, że „zobowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności (…) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego”.

Czytaj więcej o: Dlaczego szkoła musi mieć BIP?

Podstawowa zawartość strony BIP

2011-11-30

„§ 9. 1. Strony podmiotowe BIP prowadzone są w formie odrębnych stron WWW.

2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, posiada własną stronę WWW, stronę podmiotową BIP utworzoną przez ten podmiot wydziela się z tej strony, poprzez umieszczenie na stronie głównej WWW linku zawierającego logo BIP, umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP.

3. Strona WWW podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia.”

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Czytaj więcej o: Podstawowa zawartość strony BIP

Dla redaktorów stron BIP - Sposób informowania o posiadaniu strony BIP

2011-11-30

Podmioty, placówki, które posiadają stronę Biuletynu Informacji Publicznej są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie ministra właściwego do spraw informatyzacji celem wprowadzenia informacji o podmiocie, prowadzącym stronę BIP na stronie głównej BIP: www.bip.gov.pl. Rozdział czwarty Rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej zawiera zapisy dotyczące przekazywania informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP. Ponieważ katalog podmiotów określony w art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy jest katalogiem otwartym (co oznacza, że nie można stworzyć spisu wszystkich podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP), to na stronie głównej BIP (www.bip.gov.pl) zamieszczone są jedynie informacje o podmiotach, które zgłosiły fakt prowadzenia własnej strony podmiotowej BIP.

Czytaj więcej o: Dla redaktorów stron BIP - Sposób informowania o posiadaniu strony BIP